Christian Hagenbach, Försäljnigschef UCS IT Solutions, Philip Riccono, VD TelloPrint

Vi besökte vår nya samarbetspartner igår, läs mer om vad UCS IT Solutions gör nedan!

Vad är din roll på UCS IT Solutions?
Min roll på UCS IT Solutions är försäljningschef.

Vad är/gör UCS IT Solutions?
UCS IT Solutions är en helhetsleverantör av IT. Några av de tjänster som vi erbjuder kunder är att outsourca driften av sin IT till oss. Vi tar gärna ett helhetsansvar för allt från nätverk och lagring till säkerhet och distansarbete. Man kan även smidigt kontakta oss när behov uppstår kring alla hård- och mjukvaror. Från kompletta nätverk och serverlösningar till arbetsstationer.

Vad är era förväntningar kring vårt samarbete?
Våra förväntningar på detta samarbete är att vi ska kunna erbjuda både befintliga samt nya kunder ytterligare tjänster där vi ser en hög efterfrågan på printlösningar. Vi är extremt glada att starta ett samarbete med ett bolag som Telloprint som brinner lika mycket som vi kring att alltid ha kunden i fokus och att alltid leverera på högsta nivå.